DNB HOMEPAGE
Reggae w Polsce
Electric Rudeboyz
Sondy czy promy?
Gatunki Muzyki
Leksykon Muzyki
Pierwszy Polski Vinyl DNB - Mekka Tunes !
DNB Dawniej
Muzyka Sety Ludzie
Historia DnB
Drum'n'Bass w Polsce
Geneza Jungle
-------------------
Commix
DJ Fresh
Zero T(olerance)
MCs
Roni Size
Andy C
Pendulum
Goldie
Aphrodite
BLACK SUN EMPIRE
High Contrast
LTJ BUKEM
Sonic Trip
Nu:Tone
------------------
DOWNLOAD
Dodaj Wpis
Kontakt
linki
,
.


Drum n Bass
Wszystko o DNB Artysci dnb Free DnB Sety. dnbholik@googlemail.com
MCs

 

DJ/MC Hangman

0d d?u?szego czasu interesowa? si? szeroko poj?t? muzyk? elektroniczn?. Ci??ko pracuje nad w?asnym imagem, dlatego mimo i? niedawno (2005 rok)zaistnia? na ?ódzkiej scenie klubowej, jego styl jest rozpoznawalny i ceniony. DJ'a Hangmana mo?emy us?ysze? w ?ódzkich klubach prawie w ka?dy weekend. Je?li nie w roli DJ'a to w roli MC. Hangman posiada oryginalny styl oraz ciekawe teksty, które trafiaj? do zakr?conego t?umu. Do tej pory zd??y? wyst?pi? u boku takich gwiazd z zachodu jak: DJ Aphrodite, Panacea, Doc Scott, DJ Muffler, Mc Justyce, Black Sun Empire, Rascal& Klone,MC Fearless, MC Krafty, DJ Swan E, DJ Motion, MC Shortston, Ostro&Levitate, MC Mace, Beaty & Imotep oraz praktycznie z ca?? polsk? czo?ówk? d'n'b czyli: CLS&Wax, Wonter, Ginee K, Ex-wookie, Infinity, Nobis(Sonic Trip) Dukee, Kasper, Pepe (Weekenders); Renton, Atmosphere (Keetle Drum); Do jego setów nawijali: Shortston, Eksman, Kasha, Herbzie (New Breed Crew), Kriba (Total EFX), Maniac (Burning Lion Crew), Jabba D (Overdose Temptation) Baj (NWO), Jungle Boy (Drum Team)i wielu innych polskich MC.
Hangman jest jednym z pomys?odawców serii imprez Drum'n'bassowe Wcielenia na których zd??yli wystapi? ju? Fokus (Paktofonika, Pocahontaz) oraz Numer Raz.

MC Jungle Boy

ma 21 Lat i pochodzi z ?odzi, stolicy polskiego Drum and Bass. Jego przygoda z ta muzyka zacze?a sie, gdy w roku 2002 poszed? na Parade Wolnosci na ktorej wystepowali Djs i Mcs z Wielkiej Brytani i Polski. DNB od razu na sta?e zacza? istniec w jego codziennym zyciu. Wraz z nowymi imprezami i stylami muzycznymi w jego g?owie zacze?y pojawiac sie rymy. Poczatkowo spisywane tylko na kartke, musia?y w koncu zaistniec na scenie. Pod koniec 2003 przy?aczy? si? do nieistniejacej juz formacji Black and White Cru gdzie wraz z Mc Xan-em i Daedalusem zaczyna? swoje liryczne podboje. Rok 2004 okaza? sie dla niego prze?omem, gdzie na niewielkiej undegrandowej imprezie zosta? zauwazony przez Dj Tornado, jednego z prekursorow muzyki old school i dnb w ?odzi i niegdys rezydenta legendarnego juz klubu New Alcatraz.
Jego debiutem na scenie by? wystep na imprezie w klubie muzycznym Cube z udzia?em swiatowej s?awy Djs z U.K. Resonant Evil i Miss Nexi. W po?owie 2004 przy?aczy? sie do formacji Drum Team z która na poczštku 2005 zostali rezydentami klubu Cube. Mozliwosc rozwijania swoich umiejetnosci oraz ciezka praca zaprocentowaly. Na poczatku 2006 zosta? nominowany do fina?u Gali Transmiterów 2005 organizowanych przez Radio ?ódz w kategori Mc Roku. Obecnie nawija na wszystkich wiekszych imprezach w rodzinnym miescie i w Polsce. Jego styl to przede wszystkim szybkie rymowanie na wysokim poziomie oraz oryginalne teksty, którymi znakomicie nakreca imprezy. Jego ulubione dzwieki to po?aczenie Drum and Bass, Ragga i Jungle. Jego marzenie? Wystepowa? na scenie z najlepszymi i wciaz ulepszac swoje rymy...

MC Maniac

pierwszy kontakt z muzyka Jungle mia? ju? w wieku 11 lat, kiedy to jego siostra przynosi?a do domu kasety z nagranymi audycjami z Londy?skich pirackich stacji. Przez cztery lata, jeszcze jako dzieciak, s?ucha? i podziwia? muzyk?, któr? serwowa?a mu siostra. Na pocz?tku roku 1996 mia? szans? po raz pierwszy znale?? si? na imprezie na której dj gra? Oldskool oraz Jungle z p?yt vinylowych. Zara?ony ju? na dobre Jungle i Oldskoolem wraz z kolegami z osiedla stworzyli Float'n'Vibes Crew. Pierwsza impreza odby?a sie w 1997 roku, wszyscy z organizatorów mieli wtedy po 15 lat. W tamtym okresie w sk?ad Float'n'Vibes wchodzi?o dwóch Dj'i: Kirk i Zoom oraz Mc.Maniac. W '98 nast?pi?y zmiany, od grupy odszed? Zoom ale sk?ad powi?ksza? si?. Do za?ogi do??czy?a siostra Maniaca Dj'ka Tweet, Sj.Net & Cider oraz Mc.Akira. Z czasem imprezy stawa?y si? coraz bardziej popularne i odwiedza?a je coraz wi?ksza publiczno??, Maniac zainteresowany graniem stan?? za gramofonami, lecz rymowania nie porzuci?. W roku 99 odszed? Net, i w tym samym czasie Maniac otrzyma? propozycje wyst?pienia na powa?nej w tamtym okresie imprezie "Pandemonium" organizowanej przez Dj'a No Name'a. Zagra? kilka imprez pod szyldem Pandemonium. Imprezy te by?y dla Micha?a du?ym krokiem w jego karierze i utwierdzi?y go w tym co robi?. Po jednej z imprez otrzyma? wraz z Mc.Akir? propozycje wspó?pracy z Sonic Trip podczas audycji „Nocny Trans” w Radiu ?ód?. Tam pozna? Dj'a Mono oraz Mc.Mikee'ego. Dzia?ali razem na wielu imprezach w ca?ej Polsce a ich wyst?py w ?ódzkim Faraonie do dzi? s? legendarne. W roku 2000 zosta? wybrany reprezentantem Polski na International Drum'n'Bass Convention we Francji. Wyst?powa? tam u boku wielu gwiazd ?wiatowego Drum'n'Bassu i nawi?za? wiele przyja?ni. Po roku wspó?pracy z Sonic Trip drogi ich rozesz?y si?. Maniac, Mono, Akira i Mikee zostali potraktowani jako niepotrzebny element w grupie i odeszli. Przed rozstaniem zaistnia?a idea stworzenia grupy, która najpierw mia?a by? junglowym sub-labelem dla ST a pó?niej okaza?o si? ?e b?dzie oddzielnym projektem. Ca?a czwórka spotka?a sie z Dj'em.Dee i w ten sposób powsta?o Burning Lion Recordingz. Ich debiutancka impreza pt. "I Love Jungle" zgromadzi?a 2500 osób. Od tamtego czasu wspólnie dzia?aj? z THC Underground tworz?c zjednoczon? scen? Krakowsko-?ódzk? a poza tym s? w kooperacji z wieloma grupami w ca?ej Polsce. Od roku 99 Maniac mia? okazje wyst?pi? z ponad dziewi??dziesi?cioma artystami zagranicznymi w tym dwa razy z Total Science, kilkakrotnie z Mc.Eksman'em, Biggiem, DJ.Bo!ne oprócz nich z duetem Konflict, Adamem F, Darrenem J, Mc.Foxy, Shabba D i Skibadee, Mampi Swift'em, DJ’em Hype i wieloma, wieloma innymi. Od roku 2001 stale wspiera na mikrofonie Weekenders crew. Dzia?a z najlepszymi w Polsce i na ?wiecie. Zrzeszony w kilku za?ogach nie odcina si? od swoich korzeni wci?? rymuj?c czy graj?c na wielu imprezach od Pomorza po góry. Koncertuje tak?e z 15 Minut Projekt udzielaj?c si? jako wokalista. W tym momencie jest czo?owym drum'n'bassowym Mc w Polsce i szykuje si? do wydania swojego debiutanckiego singla oraz pojawi si? go?cinnie na kilku produkcjach.

MC Kriba

Jeden z czo?owych drum' n' bassowych Mc’s w Polsce pochodz?cy z Koszalina. Rymuje na scenach ca?ego kraju od 2000 roku, a obecnie udziela si? równie? jako dj. Jest wspó?za?o?ycielem formacji dj’skiej koszali?sko – pozna?skiej Total Efx razem z Dj Volsem, która b?d?c na pocz?tku duetem (Kriba, Vols) zamieni?a si? w cztero osobow? ekip? w sk?ad, której wchodz? obecnie mc Kriba, dj Vols, dj Zoe oraz dj / producent Qqa. Od listopada 2002 Kriba wspó?pracuje równie? z Weekenders (?ód?) jednym z najbardziej znanych i cenionych sk?adów drum and bass’owym w Polsce, a od 2004 z polskim producentem drum and bass’owym Symptomem (Wroc?aw), z którym pracuj? nad singlem.
Kriba jest równie? g?ównym organizatorem i promotorem imprez „drumowych” w Koszalinie. Jego pierwsze imprezy odbywa?y si? w nieistniej?cym ju? klubie "Grzechotnik" w 2002 roku, gdzie nast?pnie organizowa? je przez dwa lata pod szyldem "Drum and bass Vision" w klubie "Kre?larnia". Od wrze?nia 2004 roku dzia?a w klubie "Stereo".
Imprezy organizowane przez Krib? odwiedzili ju? jedni z najlepszych dj’ow i mc’s w Polsce m.in. dj Symptom (Wroc?aw), dj Pepe (?ód?), dj/mc Maniac (?ód?), dj/mc Akira (?ód?), dj/mc Mikee (?ód?), dj Charly (?ód?), dj’e Marcus & E-brain (Toru?), sk?ad Total Efx (Pozna?) i wielu wielu innych.
Wiele razy wyst?powa?/supportowa? najlepszych na ?wiecie dj’ ów , producentów i mc’s drumowych” m.in.:
Adam F (UK), Andy C (UK), Pendulum (UK), Dj Hype (UK) , Ed Rush (UK), Mampi Swift (Uk), Dj Clipz (UK) Mc Skibadee (UK), Mc Shabba (UK), Mc Foxy (Uk), Mc Eksman (Uk), Mc Fatman D (Uk), Mc Shortston (UK), Mc Herbzie (Uk), Moving Fusion (UK), Sketch & Code (Uk), Resonant Evil (Uk), Concord Dawn (Nz),Sta & Paul B (RU), Swan-e (Uk),Mc Biggie(Uk)
Wyst?powa? równie? z wi?kszo?ci? polskich skladów m.in.:
Weekenders (?ód?), Electric Rudeboyz (Szczecin), Burning Lion (?ód?), Kettle Drum (?ód?), Sonic Trip (?ód?), Triada (?ód?) Bassic Elementz (Toru?), Sabbia Kru (Gdynia), Drumtown (Bydgoszcz), NeverAfter ( Kraków), Overdose Temptation Crew (?ód?), Izotoxin (Wroc?aw) oraz wieloma polskimi dj’ami nie zrzeszonych w sk?adach.

 => Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=